Dlaczego warto inwestować w złoto i srebro?

Metale szlachetne, jako forma przechowywania wartości, znane są od kilku tysięcy lat. Dlatego, mimo że od lat 70. złoto nie jest powiązane z dolarem amerykańskim, inwestorzy z całego świata chętnie je kupują, by chronić swój kapitał przed inflacją czy zawirowaniami na rynkach. Podobnie jest w przypadku srebra.

Złoto i srebro to dwa metale szlachetne, w które powszechnie się inwestuje. Oba są uważane za bezpieczne przystanie w czasach niepewności gospodarczej i są wykorzystywane jako zabezpieczenie przed inflacją. Złoto od dawna uważane jest za skuteczną strategię inwestycyjną. Jest ono często wykorzystywane przez inwestorów, którzy chcą zachować swój majątek lub zdywersyfikować portfel. Cena złota ma tendencję do wzrostu, gdy inne aktywa spadają, co czyni je atrakcyjną opcją dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć ryzyko w swoim portfelu.

Srebro jest metalem szlachetnym, który ma wiele zastosowań przemysłowych, ale służy również jako skuteczna strategia inwestycyjna. Oto co powinieneś wiedzieć o inwestowaniu w srebro, w tym jak inwestować i dlaczego może to być dobry pomysł dla Twojego portfela.

Inwestowanie w złoto i srebro to skuteczny sposób na ochronę kapitału przed inflacją czy zawirowaniami rynkowymi. Oba te metale szlachetne są uważane za bezpieczną przystań przez inwestorów na całym świecie, a ich cena nie zależy od aktualnego stanu gospodarki.

Najpopularniejszym sposobem inwestowania w złoto jest zakup monet lub sztabek. Ten rodzaj inwestycji nie wymaga dużej ilości miejsca do przechowywania, co czyni go interesującą opcją dla osób, które nie dysponują dużą ilością miejsca w domu. Co więcej, monety i sztabki mogą być w każdej chwili przedmiotem obrotu na rynku międzynarodowym. To samo dotyczy srebra.

Jak inwestować w metale szlachetne?

Istnieje kilka form, pod którymi można nabyć metale szlachetne. Mogą to być fundusze ETF, fundusze inwestycyjne akcji spółek górniczych (nie jest to bezpośrednia inwestycja w metale szlachetne, ale istnieje tu bardzo wysoka korelacja), kontrakty terminowe lub metale szlachetne w formie fizycznej.

I to właśnie ta ostatnia forma ma najwięcej zalet, jeśli myślimy o metalach jako formie zabezpieczenia naszej przyszłości lub lokowania środków w celu ochrony przed inflacją.

Złoto i srebro inwestycyjne dostępne są w postaci sztabek i monet o różnej wadze. Najpopularniejsze gramatury to jedna uncja, która w przypadku złota kosztuje w chwili pisania tego tekstu ok. 5 100-5 200 zł, oraz jedna uncja srebra, która kosztuje ok. 75-80 zł. Jak widać, srebro jest tańsze, co czyni je dostępnym rozwiązaniem również dla inwestorów o mniej zasobnych portfelach.

Wielu ekspertów zaleca inwestowanie zarówno w złoto, jak i srebro. Zwracają oni również uwagę, że należy to robić, przeznaczając 20% do 30% swoich aktywów na te dwa metale szlachetne. Wynika to z faktu, że inwestycje w srebro są bardziej zmienne niż w złoto. Dlatego też, gdy cena złota spada (a będzie spadać od czasu do czasu), srebro może zwiększać swoją wartość.

Jak ustalane są ceny złota i srebra?

Ceny produktów inwestycyjnych ze złota i srebra są pochodną cen kruszcu na światowych giełdach. Oczywiście, giełdy podają cenę czystego kruszcu, ale ostateczna cena produktu zawiera koszty produkcji, marże, itp.

Cena obu metali jest uzależniona od wielu czynników, ale przede wszystkim od kosztów produkcji, podaży metalu i popytu na niego. Zarówno złoto jak i srebro wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, w jubilerstwie, ale także w inwestycjach (sztabki i monety). Kopalnie są jednak w stanie wyprodukować określoną ilość złotego kruszcu w ciągu roku, zwłaszcza jeśli ma być utrzymana określona cena za uncję złota lub srebra (nie przekraczająca ceny, którą klienci są skłonni zapłacić). Koszty wydobycia złota rosną z roku na rok, w miarę jak coraz głębsze złoża są eksploatowane. Rosną również koszty pracy, paliwa, pozwoleń, energii elektrycznej itp.

Warto wspomnieć, że każdy, kto handluje na giełdach, nie kupuje ani nie sprzedaje fizycznych produktów – tylko kontrakty na przyszłą dostawę (nazywane są one instrumentami pochodnymi). Ceny ustalane są w zależności od wartości, po jakiej kupujący i sprzedający zgadzają się na zawarcie kontraktów. Różnica między ofertami tych firm stanowi spread.