Inwestowanie na rynku nieruchomości – 5 powodów, dlaczego warto

Inwestycje w nieruchomości wymagają znacznej sumy pieniędzy, zwłaszcza każda inwestycja. Oczekiwane zyski mogą nie być tak wysokie, ale ryzyko jest również znacznie niższe niż w przypadku innych rodzajów inwestycji.

Najlepszym sposobem na rozwianie wątpliwości jest zapoznanie się z argumentami przemawiającymi za inwestowaniem w nieruchomości i porównanie ich z własnymi możliwościami oszczędzania. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych powodów, dla których mieszkanie lub dom to dobra inwestycja.

Aktywa materialne, takie jak nieruchomości, są dobre dla inwestycji długoterminowych. Jeśli zainwestujesz mądrze, kawałek nieruchomości może przynieść Ci znaczne zyski w ciągu kilku lat. Oto pięć powodów, dla których warto rozważyć inwestowanie w nieruchomości.

Dźwignia finansowa

Jest powód, dla którego wciąż inwestujemy w nieruchomości. Głównym z nich jest dźwignia finansowa. Jest to instrument finansowy, który pozwala zwiększyć rentowność inwestycji. Poprzez lewarowanie (wykorzystanie efektu dźwigni finansowej) inwestor doprowadza do wzrostu rentowności kapitału własnego spowodowanego wzrostem zadłużenia. Dźwignia finansowa to nic innego jak wykorzystanie długu jako źródła finansowania zakupu aktywów. W przypadku nieruchomości inwestorzy mogą wykorzystywać dźwignię nie tylko jako sposób na zwiększenie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez uzyskanie kredytu. Podobna operacja nie jest możliwa w przypadku inwestowania w takie klasy aktywów jak papiery wartościowe, akcje czy fundusze, gdzie inwestor może liczyć jedynie na odsetki. Dźwignia finansowa pozwala na zainwestowanie mniejszej kwoty pieniędzy i wygenerowanie większego zwrotu z inwestycji.

Zabezpieczenie przed inflacją

Nieruchomość jest uważana za jedno z najlepszych zabezpieczeń przed inflacją, ponieważ jej wartość rośnie wraz z inflacją w czasie – przy założeniu, że wszystkie inne czynniki pozostają niezmienione, takie jak popyt na mieszkania i oprocentowanie kredytów hipotecznych. Wraz ze wzrostem inflacji rosną ceny nieruchomości – aktywa zyskują na wartości wraz z upływem czasu – a inwestorzy korzystają z tego zjawiska, kupując nieruchomości po cenach dzisiejszych i sprzedając je po cenach jutrzejszych po uwzględnieniu inflacji.

Wzrastający kapitał

Zostało powiedziane, że wartości nieruchomości podwajają się co dziesięć lat. Nie musi to być prawdą we wszystkich okolicznościach i przypadkach, jednak ruch na rynku nieruchomości w ciągu ostatnich 10 lat znacznie się zwiększył. Dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski wskazują, że w ciągu ostatniej dekady wartość mieszkań w Polsce wzrosła o ponad 50 procent! W ostatnich latach ceny utrzymywały się na dość stabilnym poziomie i zmieniały się jedynie symbolicznie. Jednak rok 2017 przyniósł ponowny wzrost cen mieszkań, szczególnie w dużych miastach.

Niski poziom stóp procentowych

Fakt, że stopy procentowe są niskie, jest głównym powodem, dla którego teraz jest dobry czas na inwestowanie w nieruchomości. Niskie stopy procentowe ułatwiają inwestorom refinansowanie swoich nieruchomości i przyciągają nowych nabywców, którzy mogą sobie pozwolić na inwestowanie w nieruchomości na wynajem.

Nieruchomości to realne, namacalne aktywa

Nieruchomość ma tę przewagę nad akcjami, funduszami i innymi rodzajami inwestycji, że można ją dotknąć i poczuć. Nieruchomość nie jest abstrakcją i dlatego daje inwestorom poczucie komfortu psychicznego i bezpieczeństwa. Inwestor wie, gdzie znajduje się jego nieruchomość i może łatwo zdefiniować swoją własność. Nieruchomości nie są tak podatne na krachy finansowe czy spadki koniunktury jak akcje, czy fundusze. Są one stabilnym portfelem do lokowania gotówki. Historyczne notowania wartości nieruchomości, tak samo jak notowania głównych indeksów giełdowych, w znacznej większości przypadków udowadniają stabilny i długookresowy wzrost wartości nieruchomości miejskich.