Coaching grupowy – kiedy 2+2 = 5

Coaching grupowy to nowy sposób pracy, który rozwinął się w ciągu ostatnich kilku lat. Jego podstawowa zasada jest prosta: wiele osób, jeden cel.

Idea coachingu grupowego polega na tym, że nie tylko każda osoba korzysta z doświadczeń innych, ale także, że grupa jako całość osiąga więcej niż suma jej części. Dzieje się tak, ponieważ poprawia się komunikacja i praca zespołowa. Uczestnicy stawiają sobie nawzajem wyzwania i uczą się na własnych błędach i sukcesach. Prowadzi to do osiągnięcia wyższego poziomu wydajności i motywacji niż w przypadku indywidualnych sesji coachingowych.

Próba wyznaczania własnych celów przy jednoczesnym ignorowaniu celów innych jest zazwyczaj receptą na porażkę. Pod tym względem każdy może uczyć się z cudzych doświadczeń. Kiedy pracujesz nad swoim celem, cały czas jesteś otoczony ludźmi, którzy dzielą go z Tobą, którzy już przeszli przez pewne etapy jego realizacji i którzy mogą pomóc Ci przejść przez najtrudniejsze momenty w Twoim życiu. Ponadto, korzystasz z alternatywnych poglądów i podejść, które mogą prowadzić do wglądu lub odkrycia zupełnie niezwiązanego z początkowym problemem – ale może równie pomocnego.

Coaching grupowy to najlepszy sposób na rozkręcenie biznesu i zbudowanie świetnie funkcjonującego zespołu. Uczestnicy korzystają z doświadczeń i metod innych osób. Ponadto każdy uczestnik widzi, co robią inni i może się od nich uczyć. Coachowie powinni być dokładnie zaznajomieni z celami i metodami coachingu grupowego.

Uczestnicy sami organizują swoje spotkania i decydują, kto na każdym spotkaniu przedstawi dany temat lub działanie. Coach może odpowiadać na pytania, proponować sugestie, wspierać grupy, ale nie musi w nich uczestniczyć. Uczestnicy decydują o wielu sprawach: godzinie spotkań, czasie ich trwania itd. Jedyną rzeczą, o której nie decydują, jest faktyczna treść spotkań (tematyka, zagadnienia).

Próba osiągnięcia celów w pojedynkę może być trudniejsza ze względu na przeszkody, które pojawiają się w trakcie procesu. Kiedy w grupie jest wielu uczestników, łatwiej jest znaleźć nowe rozwiązania tych problemów. Doświadczenie innych ludzi pomaga również lepiej zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy wydarzyły się w taki, a nie inny sposób. Pozwolenie innym na dzielenie się sukcesem sprawia, że jest on jeszcze słodszy.

Zasady coachingu grupowego

Widziałem wielu ludzi, którym coaching grupowy pomógł. Jest to świetny sposób na naukę, znalezienie motywacji i utrzymanie się na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. Jeśli jesteś zainteresowany coachingiem grupowym, powinieneś znać kilka jego zasad.

Najważniejszą rzeczą jest to, że każdy uczestnik realizuje swój indywidualny program. Mimo, że jest to coaching grupowy, musisz mieć swój własny cel, do którego dążysz. Uczestnicy powinni jednak korzystać z doświadczeń i metod grupy.

Grupa coachingowa składa się zazwyczaj z osób o podobnych cechach. Muszą to być osoby z podobnym doświadczeniem zawodowym, na podobnym stanowisku, z podobnymi celami. Jednocześnie uczestnicy nie mogą należeć do tego samego zespołu lub pracować w tej samej firmie, dobrze jest też, aby nie znali się wcześniej.

Najważniejsze są potrzeby uczestników. Trener dostosowuje tempo szkolenia do poziomu uczenia się podopiecznych, a także ich zdolności do pokonywania barier. Tworzy atrakcyjny dla całej grupy styl uczenia się i motywuje do osiągania lepszych wyników w krótszym czasie.

W coachingu grupowym głównym celem jest indywidualny rozwój każdego z uczestników. Nie oznacza to jednak, że nikt nie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi. Wręcz przeciwnie: podczas szkoleń uczestnicy są zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz udzielania pomocy i rad innym.

Każdy uczestnik musi mieć swój własny cel. Chociaż uczestniczą w tym samym programie szkoleniowym, powinni korzystać z nauki nie tylko od trenera czy innych uczestników, ale także od siebie nawzajem. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieli wspólny cel – na przykład, aby poprawić swoją karierę lub osiągnąć konkretny wynik. Może to być cokolwiek – awans lub całkowita zmiana pracy. Możliwe jest również, aby w jednej grupie uczestniczyły osoby o różnych celach – na przykład zarówno menedżerowie sprzedaży, jak i handlowcy mogą skorzystać ze szkoleń ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności sprzedażowych.