Podstawowe informacje o strategii błękitnego oceanu

Spośród wielu modeli planowania strategicznego, które istnieją, strategię błękitnego oceanu można uznać za pacyfistę grupy. Oparta na książce o tym samym tytule strategia ta argumentuje, że „konkurencja morderców nie skutkuje niczym poza krwawoczerwonym oceanem rywali walczących o zmniejszającą się pulę zysków”. Firmy powinny zamiast tego szukać nowej przestrzeni rynkowej i sposobów na ponowne wymyślenie branży. Krótko mówiąc, unikaj bezpośredniej rywalizacji i skup się na innowacjach.

Celem strategii błękitnego oceanu jest znalezienie i rozwój „błękitnych oceanów” (niekwestionowanych, rozwijających się rynków) i unikanie „czerwonych oceanów” (nadmiernie rozwinięte, nasycone rynki). Firma odniesie większy sukces, mniejsze ryzyko i większe zyski na rynku błękitnego oceanu.

Podsumowanie strategii błękitnego oceanu

Na czym polega strategia błękitnego oceanu? Ten model planowania strategicznego jest odejściem od typowych działań zarządczych, które koncentrują się na analizie liczb i porównywaniu konkurencyjnym. Oto kluczowe punkty strategii błękitnego oceanu:

  • To więcej niż teoretyczne. Niektóre modele planowania strategicznego opierają się na teoriach, które nie do końca sprawdzają się podczas realizacji na rynku. W przeciwieństwie do tego, Blue Ocean Strategy wywodzi się z badania, które miało miejsce na przestrzeni 10 lat i analizowało sukcesy i porażki firm w ponad 30 branżach. Opiera się na sprawdzonych danych, a nie na niesprawdzonych pomysłach.
  • Konkurencja nie ma znaczenia. Przyjęcie podejścia Blue Ocean oznacza, że ​​Twoim celem nie jest prześcignięcie konkurencji ani bycie najlepszym w branży. Zamiast tego Twoim celem jest przerysowanie granic branży i działanie w nowej przestrzeni, dzięki czemu konkurencja będzie nieistotna.
  • Zróżnicowanie i niski koszt mogą współistnieć. Strategia Błękitnego Oceanu twierdzi, że konsumenci nie muszą wybierać między wartością a przystępnością. Jeśli firma jest w stanie określić, co konsumenci obecnie cenią, a następnie ponownie przemyśleć, jak zapewnić tę wartość, można osiągnąć zarówno zróżnicowanie, jak i niski koszt. Nazywa się to „innowacją wartości”.
  • Masz ramy do testowania pomysłów. Indeks pomysłów Blue Ocean jest częścią nadrzędnej strategii i pozwala firmom testować komercyjną opłacalność pomysłów. Proces ten pomaga udoskonalać pomysły i identyfikować szanse o największym potencjale, minimalizując ryzyko.

 

Porady dotyczące wdrażania strategii błękitnego oceanu

Kiedy zaczynasz planowanie strategiczne, rozpoznanie różnicy między czerwonym i niebieskim oceanem może nie być tak łatwe, jak wskazują kolory. Zacznij od określenia, czego Twój rynek docelowy potrzebuje, a czego obecnie nie ma. Następnie spójrz na to, co istniejące organizacje radzą sobie dobrze (lub nie tak dobrze) w obsłudze tego rynku i ustal, jak możesz się zróżnicować (na przykład pod względem ceny lub odbiorców). Użyj powyższej listy kontrolnej jako przewodnika przez cały proces i przeprowadź wewnętrzną burzę mózgów dla każdego punktu.