Od przedszkolaka do biznesmena – pieniądze dla dzieci

dzieci i finanse
6

W pierwszej części (artykuł z 19 sierpnia 2015 r.) pisałam o tym jak zacząć najmłodszych oswajać z finansami i poruszyłam kwestię kieszonkowego. Dziś obiecane pozostałe kroki, aby z naszego przedszkolaka uczynić osobę sprawną finansowo w przyszłości 🙂 Poniżej będziemy planować domowy budżet, zastanowimy się jak oszczędzać oraz gdzie szukać edukacji. No to do dzieła 🙂

* * *

Krok 2. Pieniądze dla dzieci – planowanie domowego budżetu

Czy to w ogóle ma sens?  Pieniądze dla dzieci, planowanie i zarządzanie domowym budżetem wymaga wytrwałości, czasu, a także wiedzy o tym, jak sku­tecz­nie roz­po­cząć pro­ces oszczę­dza­nia. Warto w ten proces zaangażować całą rodzinę – również dzieci. Włą­cza­jąc naj­młod­szych w to dzia­ła­nie, kształ­tu­je­my w nich na­tu­ral­ny od­ruch pla­no­wa­nia wła­snych wy­dat­ków oraz oszczę­dza­nia.

Przecież pla­no­wa­nie wspól­nych wy­dat­ków do­ty­czy całej ro­dzi­ny, więc dla­cze­go nie robić tego razem. Za­an­ga­żo­wa­nie dzie­ci w pla­no­wa­nie bu­dże­tu do­mo­we­go nie tylko bu­du­je ich świa­do­mość o ak­tu­al­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej ro­dzi­ny – to także prak­tycz­na nauka, która zaprocen­tu­je w przy­szło­ści. Na­to­miast my, ro­dzi­ce, bę­dzie­my spo­koj­ni, że do­ło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań, aby nasze po­cie­chy w do­ro­słym życiu nie bo­ry­ka­ły się z trud­no­ścia­mi na tle fi­nan­so­wym.

Krok 3. Pieniądze dla dzieci – jak zacząć oszczędzać?

Przygotuj dla dziecka cztery słoiki lub inne pojemniki (najlepiej żeby były przeźroczyste). Naklej na nich kolorowe kartki i odpowiednio, opisz każdy słoik:

  1. TWOJE OSZCZĘDNOŚCI – możecie wspólnie zadecydować, że kwota, która trafi do słoika może być dowolnie wydawana przez dziecko na co dzień , ale ustalcie także, że pozostałych słoików dziecko nie otwiera za nim nie minie określony czas. DOBROCZYNNOŚĆ – niech sam zdecyduje jaką kwotę będzie odkładał do słoika- niech to będzie jego decyzja,
  2. KONKRETNY ZAKUP – pozwól dziecku wybrać jedną rzecz, na którą będzie odkładał ustaloną kwotę oszczędności,
  3. RELAKS/PRZYJEMNOŚCI – ustal jaką kwotę z kieszonkowego będzie przeznaczał na relaks/przyjemności.

Kiedy dajesz dziecku kieszonkowe, wytłumacz mu, że do każdego z przygotowanych słoików powinna trafić konkretna kwota. Tempo zbierania powinno być ustalone wspólnie z dzieckiem. Razem też powinniście ustalić wysokość kieszonkowego, które dziecko będzie otrzymywać. Możesz zrobić kalendarz wypłat i odpowiednio podzielić ile % będzie trafiało do jakiego słoika.

Krok 4. Pieniądze dla dzieci – Edukacja

Edukacja to najlepsza inwestycja bo „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”- tak mówi stare polskie przysłowie.

Nauka poprzez zabawę już od najmłodszych lat pozwala zaszczepić nawyki, uczy odpowiedniego gospodarowania własnym budżetem, Liczymy na to, że wyrobienie określonych nawyków u dzieci, znajdzie bezpośrednie przełożenie na ich zachowania jako dorosłych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to proces długotrwały i rozciągnięty w czasie, ale jesteśmy przekonani, że już od najmłodszych lat należy i warto edukować.

Dzieciaki od chwili urodzenia do 5-6 roku życia mają naturalną zdolność bardzo szybkiego przyswajania informacji. Idealnie naśladują zachowania dorosłych, są spostrzegawcze, uczą się, zapamiętują z prędkością światła oraz bez żadnych kompleksów przekazują innym swoją wiedzę. Dzieci uczą się doskonale bawiąc się. Zabawa ułatwia przyswojenie informacji. Oczywiście rola rodzica w procesie edukacji zarówno emocjonalnej jak i finansowej jest bardzo ważna ale najważniejsze to żeby wiedzieć od czego zacząć – jakie gry edukacyjne, warsztaty wykorzystać – tak aby nasze dziecko było nie tylko zadowolone, ale potrafiło także odpowiednio zarządzać własnym kieszonkowym, a z biegiem czasu samemu dostrzegać okazje – które będzie potrafił wykorzystać.

Co ważne! Podczas wspólnych zajęć dziecko nie tylko uczy się podstaw finansowych ale uczy się także funkcjonować w społeczeństwie.

Firma BiznesTUBE pomaga zarówno rodzicom jak i dzieciakom zdobyć wiedzę w zakresie finansów. Specjalnie przygotowane programy są skierowane zarówno do dziecka jak i rodzica. Potrafimy „bawić się tak entuzjastycznie” tak, że dzieciaki z ochotą uczestniczą w naszych zajęciach. Nie wierzysz? Sprawdź NAS!

Monika Pawlica

Projektantka szkoleń dla dzieci i młodzieży at BiznesTUBE Sp. z o.o.
Projektantka szkoleń dla dzieci i młodzieży, ponad wszystko ceni pracę z i dla dzieci oraz młodzieży. Szukając swojego miejsca w życiu, zawsze najlepiej czuła się wśród dzieci i młodzieży. To z nimi ma najlepszy kontakt i zawiera najtrwalsze przyjaźnie. Kreatorka nietypowych rozwiązań, scenariuszy szkoleń, warsztatów oraz dziecięcych i nastoletnich uśmiechów. Umiejętności, które kształci, określane są jako kompetencje przyszłości - kompetencje XXI wieku. To one właśnie mają zwiększyć szanse młodych ludzi na sukces w życiu zawodowym, prywatnym, społecznym. Uwielbia spinning, narty i czekoladę, ale najważniejsza jednak dla niej jest: skuteczna nauka - poprzez dobrą zabawę! Możesz znaleźć mnie na: , Facebook i Twitter.

Latest posts by Monika Pawlica (see all)

Listy do Inwestorów:

Zapisz się na newsletter, a bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową otrzymasz listy do Inwestorów. Znajdziesz w nich m.in.: mnóstwo inspiracji i motywacji, artykuły eksperckie pisane przez inwestorów-praktyków, rabat na wiedzę i wiele więcej! Zapraszam :)

Dziękuję za zapis :)

To rzeczywiście trudny temat aby uczyć dzieci inwestowania – dzięki za konkretne wskazówki, na pewno przetestuję na własnych pociechach!
Oszczędzać i uczyć gospodarowania pieniędzmi warto już od przedszkolaka…

Zgadza się. Tym bardziej, że dzieci znają pojęcie pieniądza i mają świadomość, że mogą wymienić je na różne dobra. Poza tym dając dziecku do wyboru banknot o nominale 20 zł i 100 zł, nawet dziewczyna kochająca różowy kolor wybierze „Jagiellona” 🙂

Rodzice chca dla swoich dzieci jak najlepiej i gotowi sa na wiele, by zapewnic im udany start w dorosle zycie. Kazdy rodzic pragnie, by jego syn czy corka mogli sie realizowac swoje marzenia, jakiekolwiek by nie byly. Dlugoterminowe oszczedzanie z mysla o przyszlosci dzieci daje im szanse na samorealizacje i spelnianie swoich planow, a dodatkowo zabezpiecza nas przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, ktore moga nastapic.

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

inteligencja finansowa
Nie płacę składek ZUS – jakie mogą być tego konsekwencje?

Będąc pracodawcą, masz obowiązek opłacania składek do ZUS za zatrudnionych przez siebie pracowników. Jak wskazuje jednak sam urząd, nie wszyscy zatrudniający się z tego wywiązują…

inteligencja finansowa
5 finansowych mitów, w które wierzymy

Istnieje wiele mitów na temat oszczędzania i pomnażania majątku. Część z nich rozbudza wyobraźnię i pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość, jednak nie brak i tych, które zniechęcają do podejmowania właściwych działań.

inteligencja finansowa
9
Mam małą kwotę – lepiej kupić więcej srebra czy mniej złota?

Inwestowanie w metale szlachetne to doskonały sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Jest świetnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek przed zawirowaniami na światowych giełdach i nieprzewidzianymi wydarzeniami o charakterze społeczno-politycznym.

  • Polecana książka

    • książka Bóg Einsteina (Wersja audio (Audio CD))