Nie płacę składek ZUS – jakie mogą być tego konsekwencje?

inteligencja finansowa

Będąc pracodawcą, masz obowiązek opłacania składek do ZUS za zatrudnionych przez siebie pracowników. Jak wskazuje jednak sam urząd, nie wszyscy zatrudniający się z tego wywiązują. Według raportu „Dochodzenie należności publicznoprawnych w ZUS” wysokość wyegzekwowanych w ramach egzekucji własnej przez Zakład zaległości w 2018 r. przekroczyła kwotę 1336 mln zł. Jakie konsekwencje grożą za nieuregulowanie składek ZUS?

Obowiązki przedsiębiorcy i pracodawcy

Obowiązek opłacania składek do ZUS dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. Będąc przedsiębiorcą, musisz opłacić swoje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe (tzw. ubezpieczenie społeczne) oraz zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe, które gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku zwolnienia lekarskiego, jest ubezpieczeniem dobrowolnym dla przedsiębiorców.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia ubezpieczenia zatrudnionych pracowników. Wówczas – oprócz wyżej wspomnianych – musisz uregulować również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Terminy zapłaty składek

Składki na ubezpieczenie zatrudnionych podwładnych musisz uregulować do 15 dnia każdego miesiąca. Warto pamiętać, że składki ubezpieczeniowe płacisz „z dołu”, tzn. regulujesz zobowiązanie za miesiąc poprzedni. Przykładowo: do 15 września płacisz ubezpieczenie za sierpień. Jeśli nie dotrzymasz ww. terminu, musisz liczyć się z określonymi konsekwencjami.

Odsetki, które musisz wyliczyć sam

Oczywiście każdemu może się zdarzyć zapomnieć o opłaceniu składek ZUS w terminie. Jeśli nie uregulowałeś zobowiązania, powinieneś jak najszybciej naprawić swój błąd. Oprócz zaległej składki musisz zapłacić również odsetki za zwłokę. Co ważne, ich wysokość wyliczasz sam. Zasady ich naliczania określają przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Wysokość należnych odsetek zależy oczywiście od tego, jak długo spóźniłeś się z zapłatą. Obliczasz ją od dnia następnego po przekroczonym terminie opłacenia składek do dnia, w którym reguluje się należność. Oszacowaną kwotę należy doliczyć do zaległej składki i opłacić ją razem z nią.

Pamiętaj!

Jeśli wysokość wyliczonych przez ciebie odsetek nie przekracza kwoty 6,60 zł, nie musisz ich opłacać. Jeżeli jednak zaległość przekracza ww. kwotę chociażby o 0,01 zł, wtedy masz obowiązek jej uregulowania. Pamiętaj też, że należność zaokrąglasz do pełnych złotych.

Dodatkowe opłaty za zaległe składki

Opóźnienie w zapłacie składek ubezpieczeniowych daje ZUS prawo nałożenia na Ciebie dodatkowej opłaty. Jej wysokość nie może przekroczyć wartości zaległych składek. Oznacza to jednak, że nieterminowe uregulowanie zobowiązań może Cię słono kosztować. W skrajnym przypadku możesz być zobowiązany do opłacenia dwukrotności składek. Poza tym ZUS może wysłać upomnienia dotyczące zaległości. Musisz pamiętać, że każde z nich wiąże się z dodatkową opłatą. Z drugiej jednak strony Zakład nie ma obowiązku wysyłania tego rodzaju dokumentów do podmiotów, które samodzielnie rozliczają i regulują składki (m.in. do przedsiębiorców).

Konsekwentne nieopłacanie składek

Poruszając temat opóźnień w opłatach na ZUS, należy rozróżnić dwa przypadki. Czym innym jest incydentalne pominięcie uregulowania zobowiązania, a czym innym celowe niepłacenie składek za pracowników. W przypadku poważnego zadłużenia, ZUS ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne. W celu ściągnięcia należności Zakład może zająć Twój rachunek bankowy i majątek.

Pamiętaj!

Umyślnie nieregulowanie składek na ZUS za zatrudnionego pracownika uznawane jest za naruszenie praw osoby zatrudnionej. W takim przypadku może mieć zastosowanie art. 218 Kodeksu karnego, według którego pracodawca naruszający ww. prawa w sposób złośliwy i uporczywy podlega karze grzywny, ograniczenia wolności bądź jej pozbawienia nawet do 2 lat!

Dobra praktyka płacenia w terminie

Jaki jest najprostszy sposób uniknięcia ww. sankcji? Regulowanie składek na ubezpieczenie w wyznaczonym terminie. A gdy już zdarzy Ci się rzeczywiście zapomnieć o ich opłaceniu, jak najszybciej ureguluj zaległość. Jeśli natomiast brak płatności wynika z kłopotów finansowych firmy, lepiej spróbuj „dogadać się” z ZUS. W wyjątkowych sytuacjach możesz wnioskować o odroczenie płatności składek, o rozłożenie zadłużenia na raty czy nawet o jego umorzenie.

Redakcja bloga ALEO.com
Latest posts by Redakcja bloga ALEO.com (see all)

Listy do Inwestorów:

Zapisz się na newsletter, a bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową otrzymasz listy do Inwestorów. Znajdziesz w nich m.in.: mnóstwo inspiracji i motywacji, artykuły eksperckie pisane przez inwestorów-praktyków, rabat na wiedzę i wiele więcej! Zapraszam :)

Dziękuję za zapis :)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

inteligencja finansowa
5 finansowych mitów, w które wierzymy

Istnieje wiele mitów na temat oszczędzania i pomnażania majątku. Część z nich rozbudza wyobraźnię i pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość, jednak nie brak i tych, które zniechęcają do podejmowania właściwych działań.

inteligencja finansowa
9
Mam małą kwotę – lepiej kupić więcej srebra czy mniej złota?

Inwestowanie w metale szlachetne to doskonały sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Jest świetnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek przed zawirowaniami na światowych giełdach i nieprzewidzianymi wydarzeniami o charakterze społeczno-politycznym.

inteligencja finansowa
Inwestowanie – jaką formę wybrać?

Inwestowanie polega na bieżącym angażowaniu środków pieniężnych i/lub czasu w celu późniejszego uzyskania korzyści i/lub zysków. Jak się do niego zabrać?